ประสบการณ์ดอกมะม่วงโรยครั้งที่ 1

ประสบการณ์ดอกมะม่วงโรยครั้งที่ 1 “…ชีวิตของคนเรา มันก็คล้ายๆ ดอกมะม่วงนี้แหละ ถ้าไม่ยอมตาย…