ประสบการณ์ดอกมะม่วงโรยครั้งที่ 2

ประสบการณ์ดอกมะม่วงโรยครั้งที่ 2 “…คนรุ่นใหม่ไม่อาจจะมามีประสบการณ์ตรงนี้เพื่อฝึกฝนตน เพื่อพัฒนาให้เกิดความชำนาญและศักยภาพในการทำหน้าที่การงานได้…”           ขณะที่ยายมากำลังเดินอยู่บริเวณสนามบาสเกตบอล…