พระมารดามารีย์กับธิดาพระราชินีมาเรีย

พระมารดามารีย์กับธิดาพระราชินีมาเรีย …พวกเขาก็พูดระหว่างกันว่า“การทำเช่นนี้เมื่อเราต้องตายไปก็จะไม่เหลืออะไร เช่นนั้นให้เราแสวงหาว่าจะทำอะไรที่สามารถคงอยู่สำหรับชีวิตนิรันดร์ด้วย …”           ในฐานะที่เป็นธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล…