วันนักบวช สังฆมณฑลกรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020 สมาชิกสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย…